Kuličková stavebnice Meandr řeky (koryto řeky).

Je stavebnice a kuličková dráha v jednom. Tato hra ilustruje meandrující toky potoků a řek.
Účel stavebnice je zažít a uvědomit si význam přirozených koryt v krajině. Rozměry cca 60 x 30 x 5 cm.

Hravou formou si děti staví koryto řeky. Koryto je vyrobené z dřevěných destiček (v rozšířené verzi, která není znázorněna na obrázcích v katalogu, budou tyto destičky barevně ilustrované a budou znázorňovat vegetaci podél břehů řeky). Dráhy pro kuličku se skládají z destiček přímých (rovný tok) mírně vyříznutých zákrut (mírně meandrující tok) a více vyříznutých zákrut (přirozeně meandrující tok). Tyto koryta se spojují pomocí kolíčků (v rozšířené verzi budou kolíčky nahrazeny dřevěnými figurkami stromů různých tvarů) k podkladové desce (tato deska bude v rozšířené verzi také barevně rozlišena a bude znázorňovat vodu). Po postavení drah si děti vezmou kuličky a vloží je do horní části stavebnice na začátek koryt. Kuličky svým pohybem simulují pohyb vody v toku.