Motorické a didaktické pomůcky

Sada ergoterapeutických a didaktických pomůcek k procvičování motorických a kognitivních funkcí.

 Chráněno užitným vzorem č. 37233 zapsaném Úřadem průmyslového vlastnictví ČR.

Dřevěné destičky s Eulerovskými grafy s provázkodráhou - JEDNÍM TAHEM

Jde o princip tzv. jednotažky, pomocí provázku vedeného v drážce v různých obrazcích.

Dítě uchopí provázek a postupně zastrkává do drážky, která je vedená různými směry (ukázka – viz video níže), např. jedním tahem obtáhne domeček, hvězdu či různé druhy labyrintů.

Cílem této pomůcky je naučit se propojit pomocí provázku všechny drážky jedním tahem, tzn. provázek vkládáme ve sledu, ve kterém se neopakují hrany. Tento tah v grafu nazýváme eulerovský, pokud prochází každou hranou pouze jednou. Stupně uzlů musí být sudé a má-li graf uzly lichého stupně, musí být nanejvýš dva.

Pomůcka je variabilní dle věku a schopnostem dítěte. Děti předškolního věku mohou propojovat drážky dle směru šipek v návodu a při tom si osvojují určité druhy úchopů, pro starší děti už může být výzva přijít na to, jak logicky propojit drážky bez návodu.

Sada pomůcek nejen že rozvíjí jemnou motoriku, ale také rozvíjí logické myšlení, procvičuje barvocit a pomáhá poznávat základní matematické představy jako např. geometrické tvary, poznávání velikostí apod. Zároveň vkládání provázku do drážky a postupné vtlačování navozuje velmi příjemný pocit, který může vést ke zklidnění.

Jednotlivé destičky jsou vyrobeny z dřevěné překližky, kde tvary a drážky jsou vypáleny laserem a opatřeny splétanými provázky z polypropylenu v Ø 7 mm.

Motorické pomůcky vyrábíme v přírodním dřevěném provedení, ale mohou být opatřeny např. barevným filcem, na který je možné připevnit různé didaktické obrázky (číslice, písmena, obrázky zvířat, rostlin, ročních období a jiných témat, které dítě zajímá a potřebuje si procvičovat). 

Labyrint

Motorická pomůcka dalšího typu "provázkodráhy" vytvořená na způsob krétského labyrintu známého z báje o Minotaurovi. Labyrint je vyroben z dřevěné překližky, kde tvary a drážky jsou vypáleny laserem a opatřeny splétanými provázky z polypropylenu v Ø 7 mm.

Principem této pomůcky je opět vkládat šňůrku do drážky kruhového labyrintu.

Na rozdíl od bludiště, v labyrintu nelze zabloudit, protože v něm vede pouze jedna cesta od vstupu až do jeho středu. Labyrint ve spirituální rovině symbolizuje duchovní cestu do našeho Středu. Cesta labyrintem je klikatá a může se zdát, že se pohybujeme v kruzích. Od vstupu obvykle cesta vede téměř do středu, aby poté prudce zahnula pryč a zase se od středu vzdalovala, až se dostaneme téměř až vně labyrintu. Poté se znovu postupně vracíme zpět a z nejvzdálenějšího konce labyrintu se přesuneme až do jeho středu. Cesta labyrintem pomocí prsty vkládajícího provázku nebo projíždění prsty po provázku navozuje velmi příjemný pocit, který může vést ke zklidnění a může být určitou formou meditace.

Labyrint lze použít i jiným způsobem a to tak, že se nepoužije provázek k zastrkávání do drážky, ale drážka slouží jako dráha pro kuličku. Princip je stejný, je potřeba se dostat do středu labyrintu a kulička musí projet po celé dráze, aniž by nám spadla nebo projela rovnou přes drážky do středu. Jde o velmi jemné a koordinované pohyby obou horních končetin a vyžaduje to hodně trpělivosti.  

Bludiště

U dřevěné destičky Bludiště již existuje několik variant cest jak se dostat do cíle. Někdy můžeme zabloudit i do slepé uličky. Bludiště je opět vyrobeno stejným způsobem jako předchozí destičky a princip vkládání šňůrky do drážky je také stejný, jen se vkládáním pokoušíme najít tu správnou cestu. Můžeme najít tu nejdelší nebo naopak tu nejkratší.

Bludiště s bloudivými destičkami vyrábíme s obrázkovým motivem nebo bez motivu. Varianta bez motivu slouží k vlastnímu doplnění motivu např. filcu, na který lze připevnit pomocí suchého zipu ilustrace s oblíbenou tématikou dítěte (např. mravenečci se pokouší uložit svá vajíčka do mraveniště nebo liščata chtějí najít cestu do nory ke své mámě lišce). Dá se vymyslet nepřeberné množství podobných témat, které děti aktuálně zajímají.