Vodní stavebnice Meandr řeky

Tato hra ilustruje meandrující toky potoků a řek. Účel stavebnice je zažít pocit vodního živlu a uvědomit si význam přirozených koryt v krajině.

Základní části stavebnice: horní nádrž, 3x napojující koryta (různé typy toků), 2x polohovací nohy koryt, noha koryta, spodní nádrž, mlýnek. 

K této základní sestavě je možné doplnit jakékoliv další díly.

Doplňkové díly: pumpa pro přečerpání vody ze spodní nádrže do horní nádrže, napojující koryta, stromečky na vkládání, do lemujících okrajů koryt, druhá výpust hlavní nádrže, držák mlýnku k druhé výpusti

Od hlavní nádrže je možné vytvořit dva toky pro srovnání rozdílných průtoků vod.

Popis sestavení:
Horní nádrž (jedna až dvě výpustě). Pod výpustí se připojí koryto, kde je možno měnit jak úhel do stran pomocí aretačního kolíčku, tak výšku spádu pomocí podpěrné polohovací nohy (dřevěný závit a matice nebo polohování pomocí kolíčku).
Napojovací koryta se dále napojí až ke spodní nádrži na konci vodní dráhy s otvory pro přenášení vody zpět do horní nádrže (nebo přečerpání pumpou), zakončené proudovým mlýnkem (mlýnek se dá přendat i na držák k druhé výpusti.

Popis a změny provedení se mohou drobnými úpravami a vylepšeními měnit.

Vodní prvek Meandr řeky s pumpou

Varianta v celodřevěném provedení nebo v kombinaci s nerezem.

Didaktická stavebnice pro děti (Skládačka Meandr řeky).

Je stavebnice se stejným účelem jako předešlá, ale je určená na ven. Pohyb v meandrech už nesimulují kuličky ale přímo voda. Voda protéká třemi poskládanými korýtky posazených na třech stojinách. Na konci každého korýtka roztáčí proud vody mlýnek. Rozměry stavebnice cca 80 x 40 x40 cm. Délka složeného koryta cca 2 metry.