KATALOG VÝROBKŮ

Zde si můžete stáhnout náš Katalog výrobků

Ostatní sortiment 

Didaktické stavebnice pro děti (koryto řeky).

Je stavebnice a kuličková dráha v jednom. Tato hra ilustruje meandrující toky potoků a řek.
Účel stavebnice je zažít a uvědomit si význam přirozených koryt v krajině. Rozměry cca 60 x 30 x 5 cm.

Hravou formou si děti staví koryto řeky. Koryto je vyrobené z dřevěných destiček (v rozšířené verzi, která není znázorněna na obrázcích v katalogu, budou tyto destičky barevně ilustrované a budou znázorňovat vegetaci podél břehů řeky). Dráhy pro kuličku se skládají z destiček přímých (rovný tok) mírně vyříznutých zákrut (mírně meandrující tok) a více vyříznutých zákrut (přirozeně meandrující tok). Tyto koryta se spojují pomocí kolíčků (v rozšířené verzi budou kolíčky nahrazeny dřevěnými figurkami stromů různých tvarů) k podkladové desce (tato deska bude v rozšířené verzi také barevně rozlišena a bude znázorňovat vodu). Po postavení drah si děti vezmou kuličky a vloží je do horní části stavebnice na začátek koryt. Kuličky svým pohybem simulují pohyb vody v toku.

Didaktická stavebnice pro děti (Skládačka Meandr řeky).

Je stavebnice se stejným účelem jako předešlá, ale je určená na ven. Pohyb v meandrech už nesimulují kuličky ale přímo voda. Voda protéká třemi poskládanými korýtky posazených na třech stojinách. Na konci každého korýtka roztáčí proud vody mlýnek. Rozměry stavebnice cca 80 x 40 x40 cm. Délka složeného koryta cca 2 metry.